"งานเพรส" Kimoto Rubber , Inc . แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

"งานเพรส" Kimoto Rubber , Inc .

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • "งานเพรส" Kimoto Rubber , Inc . "งานเพรส" Kimoto Rubber , Inc .
    • แคตตาล็อก

    "งานเพรส" สามารถใช้CADในการออกแบบ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และสามารถขึ้นรูปขนาดใหญ่ให้เป็นตัวเดียวกันได้ ออกแบบชิ้นงานโดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของยาง และสามารถผลิตขึ้นรูปด้วยเพรสสุญญากาศได้ และยังสามารถส่งข้อมูลการทดสอบทางกายภาพและการทดสอบทางเคมีได้ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเข้ามาได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Kimoto Rubber , Inc . Kimoto Rubber , Inc .
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP