อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต "KI Blow・Pellet transportation Type" แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต "KI Blow・Pellet transportation Type"

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต "KI Blow・Pellet transportation Type" อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต "KI Blow・Pellet transportation Type"
    • แคตตาล็อก

    ป้องกันการเกิดการแยกสีขณะที่ลำเลียงวัตถุดิบผสม ช่วยลดงานเสียเรื่องความเข้มอ่อน・สีไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำงานไปจนถึงการผลิตสินค้าได้ด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

ES TECNO Co,.Ltd ES TECNO Co,.Ltd
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP