ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ "ไมAโนโดะ ซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับวิเคราะห์กระดาษไวต่อความชื้น" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ "ไมAโนโดะ ซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับวิเคราะห์กระดาษไวต่อความชื้น"

ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ "ไมAโนโดะ ซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับวิเคราะห์กระดาษไวต่อความชื้น"

ตรวจจับละอองหมอกที่ฟุ้งกระจายในพื้นที่จริงได้อย่างง่ายแล้วนำมาวิเคราะห์!

"ไมAโนโดะ ซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับวิเคราะห์กระดาษไวต่อความชื้น" เป็นซอฟท์แวร์วเคราะห์เฉพาะทาง สำหรับวิเคราะห์กระดาษไวต่อความชื้นซึ่งทำปฏิกิริยากับหยดน้ำออกมาเป็นภาพ
ต้องทราบความหนาแน่นของหยดน้ำและขนาดอนุภาคเฉลี่ย จึงจะสามารถประเมินหน้างานได้อย่างรวดเร็ว โดยประยุกต์ให้เข้ากับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต

※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.nozzle-network.co.jp/drift/myAnodo.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง  ธุรกิจการผลิตอื่นๆ 

ข้อมูลบริษัท

Nozzle Network Co., Ltd. Nozzle Network Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

จุดเด่น
- ตรวจสอบระยะการฉีดพ่น/การฟุ้งตัวของน้ำ
- ประเมินอัตราการเกาะติดของหยดน้ำ
- ตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอของการฉีดพ่น

※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

ตัวอย่างการนำไปใช้

※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอก หรือสอบถามเพิ่มเติม

แคตตาล็อก

ไมAโนโดะ ซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับวิเคราะห์กระดาษไวต่อความชื้น

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP