รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DAIKOH SHOJI CORPORATION

DAIKOH SHOJI CORPORATION

เนื้อหาของกิจการ

- การดูแลตึกอาคารโดยรวม・การซ่อมบำรุงโดยรวม
  (การดูแลเครื่องจักรตึกอาคาร, การทำความสะอาด, การควบคุมสภาพแวดล้อมสุขอนามัย, การรวบรวมจัดเก็บขยะทั่วไป เป็นต้น)
- การก่อสร้างตึกอาคารโดยรวม, การควบคุมดูแล
  (ป้องกันน้ำ น้ำรั่วซึม, ระบบควบคุมดูแลการจ่ายน้ำ, อื่นๆ)
- การดูแลความปลอดภัย(เฝ้าประจำการ, นำทาง เป็นต้น)
- การสรรหาบุคคลากร
- งานรับเหมา(การจัดอาหาร, ไลน์การผลิต เป็นต้น)
- คลังเก็บรักษาอาหารสดเพื่อคงรักษาความสด「Iki Iki Kun」
   ผลิต・จำหน่าย เครื่องเก็บรักษาความสด「Iki Iki Kun」
- ออกแบบและจำหน่ายซอฟต์แวร์・คอมพิวเตอร์
  และจำหน่ายฮาร์ดแวร์
- ธุรกิจการประเมินผลบุคคลที่สาม
- การควบคุมดูแลที่ได้รับมอบหมาย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ DAIKOH SHOJI CORPORATION ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของDAIKOH SHOJI CORPORATION

ตารางสรุปแคตตาล็อกของDAIKOH SHOJI CORPORATION

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

พื้นที่/ประเทศ

Tochigi, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

1474-5, Takaragihoncho, Utsunomiya-shi

TEL

FAX

+81(0)28-665-1919

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.daikoh.net

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

DAIKOH SHOJI CORPORATION

ที่อยู่

1474-5, Takaragihoncho, Utsunomiya-shi, Tochigi, 320-0075, Japan

เงินลงทุน

300,000,000 JPY

จำนวนพนักงาน

501 คน - 1000 คน

URL

http://www.daikoh.net

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ DAIKOH SHOJI CORPORATION ได้

PAGE TOP