รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Piatec CO.,LTD.

Piatec CO.,LTD.

เนื้อหาของกิจการ

[ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี]
- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิลิก้าเจล(สารดูดความชื้น)
- ผลิตและจำหน่ายคอลัมน์สำหรับการทำโครมาโตกราฟีชนิดของเหลว
- ผลิตและจำหน่าย Solid phase extraction cartridge(คอลัมน์ก่อนปรับสภาพ)
- ผลิตและจำหน่ายแผ่นวัดความชื้นอย่างง่าย
- ผลิตและจำหน่ายแผ่นวัดความชื้นแบบไม่กลับคืนสภาพเดิม
- ผลิตและจำหน่ายอนุภาคมาตรฐาน (อนุภาคสำหรับการสอบเทียบ)
- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ photocatalyst
- ผลิตและจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย
- ผลิตและจำหน่ายป้ายลาเบลตรวจจับการจมน้ำ
- จำหน่ายป้ายลาเบลแสดงอุณหภูมิ
- ผลิตและจำหน่ายเครื่องวัดออกซิเจน
- ผลิตและจำหน่ายวัสดุดูดซับความชื้น

[ธุรกิจสินค้าเบ็ดเตล็ดสำหรับชีวิตประจำวัน]
- ผลิตและจำหน่ายสารดูดความชื้นกำจัดความชื้นสำหรับครัวเรือนทั่วไป
- ผลิตและจำหน่ายสินค้าสำหรับงานอดิเรก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Piatec CO.,LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของPiatec CO.,LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของPiatec CO.,LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

พื้นที่/ประเทศ

Mie, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

266-3, Hazecho, Suzuka-shi

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.paw.hi-ho.ne.jp/y-uryu/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Piatec CO.,LTD.

ที่อยู่

266-3, Hazecho, Suzuka-shi, Mie, 513-0812, Japan

URL

http://www.paw.hi-ho.ne.jp/y-uryu/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Piatec CO.,LTD. ได้

PAGE TOP