อุปกรณ์หมุนเวียนฮีเลียมเหลว แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

อุปกรณ์หมุนเวียนฮีเลียมเหลว

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • อุปกรณ์หมุนเวียนฮีเลียมเหลว "HCS Series" อุปกรณ์หมุนเวียนฮีเลียมเหลว "HCS Series"
    • แคตตาล็อก

    "HCS Series"เป็นอุปกรณ์หมุนเวียนฮีเลียมที่สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรไครโอที่หลากหลายได้ สำหรับปัญหาที่การจ่ายฮีเลียมไม่เพียงพอที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้นั้น เพียงแค่มีอุปกรณ์หมุนเวียนฮีเลียมก็สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรโครโอได้อย่างสบายใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะคือ สามารถรองรับอุปกรณ์ Dewar ฮีเลียมเหลวทั้งหมด ไม่มีผลกระทบจากเสียงรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, การสั่นสะเทือน ไปยังอุปกรณ์วัด ฯลฯ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Frontier Technology Institiute Co., Ltd. Frontier Technology Institiute Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP