เซอร์โวไซลินเดอร์แบบไฮฮดราลิคความเที่ยงตรงแบบชิ้นเดียว  "STPเซอร์โวไซลินเดอร์" แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เซอร์โวไซลินเดอร์แบบไฮฮดราลิคความเที่ยงตรงแบบชิ้นเดียว  "STPเซอร์โวไซลินเดอร์"

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เซอร์โวไซลินเดอร์แบบไฮฮดราลิคความเที่ยงตรงแบบชิ้นเดียว "STPเซอร์โวไซลินเดอร์" เซอร์โวไซลินเดอร์แบบไฮฮดราลิคความเที่ยงตรงแบบชิ้นเดียว "STPเซอร์โวไซลินเดอร์"
    • แคตตาล็อก

    "STPเซอร์โวไซลินเดอร์"เป็นไซลินเดอร์ที่ทำให้ไฮดรอลิคไซลินเดอร์ทำงานไปกลับ ด้วยการทำให้ไฮดรอลิคปั๊มและเซอร์โวมอเตอร์วิ่งไปข้างหน้า และวิ่งกลับ ด้วยวิธีการควบคุมฟีตแบ๊คแบบปิดหมด ที่คอนโทรลเลอร์ควบคุมตำแหน่งเซนเซอร์และเซนเซอร์แรงดัน ทำให้สามารถควบคุมโหลด, ควบคุมตำแหน่งได้อย่างมีความเที่ยงตรงสูง ※ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

ข้อมูลบริษัท

Horiuchi Machinery Co., Ltd. Horiuchi Machinery Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP