Regitex Co., Ltd. (แนะนำบริษัท & รายการผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Regitex Co., Ltd. (แนะนำบริษัท & รายการผลิตภัณฑ์)

Regitex Co., Ltd. (แนะนำบริษัท & รายการผลิตภัณฑ์)

สนับสนุนการลดสาร VOC และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในการผลิตให้ดีขึ้น! ผลิตและจำหน่ายกาวและกาวน้ำที่ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์

กาวน้ำ (Regitex MG Series) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเรา ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุหลักที่ผ่านกรรมวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่น MMA (Methyl Methacrylate)

กาวและกาวน้ำนั้นทำมาจากน้ำยางธรรมชาติที่เก็บจากยางพารา การผลิตด้วยวิธีนี้ทำให้บริษัทสามารถลดสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น โทลูอีน ไซลีน COP เป็นต้น) และนอกจากนั้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในการผลิตทั้งภายในและภายนอกให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

【รายละเอียดธุรกิจ】
■ผลิตและจำหน่ายกาวและกาวน้ำ
■ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา
■การแปรรูปพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง
■การแปรรูปผงซักฟอกและสารฆ่าเชื้อ
■ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ

※สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.regitex.co.jp/

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก  วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

Thai Regitex Co., Ltd. Thai Regitex Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【แนะนำผลิตภัณฑ์】
■การแตกโพลิเมอร์(ลดระดับโมเลกุล)น้ำยางธรรมชาติ『Regitex DPL-51』
■น้ำยางธรรมชาติ-Methyl Methacrylate Graft Polymer 『Regitex MG Series』
■น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ 『Regitex PC-518R』
■น้ำยางธรรมชาติที่มีความเข้มข้นสูง 『Regitex TRH-70』
■น้ำยางธรรมชาติที่มีแอมโมเนียต่ำสุด 『ULACOL』

ตัวอย่างการนำไปใช้

สำหรับการประมวลกระดาษ การแปรรูปสิ่งทอ การยึดติด การแปรรูปไม้ และสารเติมแต่งต่างๆ

แคตตาล็อก

Regitex Co., Ltd. (แนะนำบริษัท & รายการผลิตภัณฑ์)

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP