เครื่องผสมปั๊มจ่ายอัตโนมัติ ที่มีการเก็บรวบรวมสารที่จ่ายนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องผสมปั๊มจ่ายอัตโนมัติ ที่มีการเก็บรวบรวมสารที่จ่ายนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Release agent automatic mixing pumping unit “เครื่องผสมปั๊มจ่ายอัตโนมัติ ที่มีการเก็บรวบรวมสารที่จ่ายนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง” Release agent automatic mixing pumping unit “เครื่องผสมปั๊มจ่ายอัตโนมัติ ที่มีการเก็บรวบรวมสารที่จ่ายนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง”
    • แคตตาล็อก

    “เครื่องผสมปั๊มจ่ายอัตโนมัติ ที่มีการเก็บรวบรวมสารที่จ่ายนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง” เป็นเครื่องผสมปั๊มจ่ายสารแบบปล่อยจ่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีการเก็บรวบรวมเอาของเหลวที่ค้างอยู่ในร่องเดรนน้ำทิ้งนำมาทำให้สะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำ จึงแทบจะไม่มีการปล่อยทิ้งออกไปนอกโรงงานเลย อีกทั้งจากการที่ใช้อุปกรณ์นี้นำเอาของเหลวที่รวบรวมได้กลับมาใช้ซ้ำนั้น ยังช่วยลดการใช้ของเหลวตั้งต้นของสารที่ปล่อยจ่าย และยังช่วยลดเวลาการทำงานของเครื่องกรองทำความสะอาดที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียปริมาณมากที่เคยทำมาได้อย่างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนอื่นๆอีกมากมาย เช่น ลดการใช้ไฟ, ลดปริมาณน้ำที่จ่าย เป็นต้น ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก หรือติดต่อสอบถาม

ข้อมูลบริษัท

HANSHIN-TEC CO.,LTD. HANSHIN-TEC CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP