ฝาร่อง Slit ชนิดมีร่องที่ทำจากเหล็กกล้า “Smart slit・Smart trough” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ฝาร่อง Slit ชนิดมีร่องที่ทำจากเหล็กกล้า “Smart slit・Smart trough”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ฝาร่อง Slit ชนิดมีร่องที่ทำจากเหล็กกล้า “Smart slit・Smart trough” ฝาร่อง Slit ชนิดมีร่องที่ทำจากเหล็กกล้า “Smart slit・Smart trough”
    • แคตตาล็อก

    “Smart slit・Smart trough” เป็นฝาร่อง Slit ชนิดมีร่องที่ทำจากเหล็กกล้า สามารถช่วยลดต้นทุนโดยรวม・ย่นระยะเวลาในการก่อสร้างติดตั้ง ด้วยฝา Slit แบบที่มีร่องด้านข้างทำจากเหล็กกล้าในตัว Smart slit มีจุดเด่นตรงที่เป็นรุ่นลาดเอียงอิสระ ด้วยสภาพของก้นร่องที่เปิดอ้าไว้ ในกรณีที่การต่อขยายร่องด้านข้างยาว จำเป็นต้องมีการลาดเอียงน้ำทิ้ง ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอิสระสูงในการวางแผนระบายน้ำ เนื่องจากมีลักษณะของก้นร่องที่เปิดอ้าไว้ ส่วน Smart trough นั้น เป็นโครงสร้างร่องตัว U ที่ก่อสร้างติดตั้งได้ง่าย ใช้สำหรับเป็นร่องสะเด็ดน้ำบริเวณทางเข้าออกของอาคาร สามารถนำไปใช้เป็นร่องข้างเสริมสำหรับส่วนภายในอาคารเช่น โรงงานหรือโกดังสินค้าต่างๆได้ด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Kaneso Co., Ltd. Kaneso Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP