Asayama Co.,Ltd. Company Profile แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Asayama Co.,Ltd. Company Profile

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • แนะนำธุรกิจ บริษัท Asayama Co., Ltd. แนะนำธุรกิจ บริษัท Asayama Co., Ltd.
    • แคตตาล็อก

    บริษัท Asayama Co., Ltd. จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถไฟเป็นหลัก วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรางรถไฟ และให้บริการอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับโรงงานผู้ผลิตรถไฟ เป็นต้น ให้บริการเกี่ยวรถไฟ อะไหล่รถไฟ เครื่องตรวจสอบและซ่อมแซมขบวนรถ บันไดหนีไฟ งานปรับปรุงซ่อมแซมชบวนรถ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ ออกแบบCAD น้ำอิเล็กโทรไลต์ เครื่องผลิตน้ำไฮโดรคลอริคชนิดเป็นกรดอ่อนๆ เป็นต้น ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีในด้านวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรางรถไฟ และให้บริการอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับโรงงานผู้ผลิตรถไฟ หากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางรถไฟ โปรดไว้ใจ Asayama Co., Ltd. 【แนะนำธุรกิจ】 ■ รถไฟ ■ อุปกรณ์ฝึกอบรม ■ อะไหล่รถไฟ ■ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ ■ ออกแบบCAD ■ น้ำสภาวะ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตตาลอก

ข้อมูลบริษัท

Asayama Co., Ltd. Asayama Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP