น้ำยา Lapping ที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำ・น้ำมัน “Diamond Slurry” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

น้ำยา Lapping ที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำ・น้ำมัน “Diamond Slurry”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • น้ำยา Lapping ที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำ・น้ำมัน “Diamond Slurry” น้ำยา Lapping ที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำ・น้ำมัน “Diamond Slurry”
    • แคตตาล็อก

    “Diamond Slurry” เป็นน้ำยา Lapping ที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำ・น้ำมัน ที่นำไปใช้ในการขัดเจียรวัสดุต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น หัวแม่เหล็ก・เซรามิกส์・โลหะ ฯลฯ มีผลิตภัณฑ์เตรียมไว้หลากหลาย ทั้งแบบผลึกเดี่ยว, ผลึกพหุและขนาดอนุภาคแต่ละชนิดเตรียมพร้อมไว้ สามารถนำเสนอสินค้าที่ตรงตามความประสงค์ได้ Water-based Diamond Slurry มีลักษณะเฉพาะคือ มีคุณสมบัติในการกระจายตัวของเพชรที่ดี ทำให้เกิดรอย พวกรอยขีดข่วนต่างๆได้ยาก มีคุณสมบัติการหล่อลื่นดีเยี่ยม และการเกิดการสะเด็ดของของเหลวได้ยาก ส่วน Oil-based Diamond Slurry นั้น มีลักษณะเฉพาะคือ อัตราการขัดเจียรสูง จึงช่วยลดต้นทุน สามารถใช้สารขัดเจียรละเอียดได้ และเกิดการสะเด็ดของของเหลวได้ยาก ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

COSMOSTECHNO CORPORATION COSMOSTECHNO CORPORATION
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP