Tango-Giken Co.,Ltd Company Profile แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Tango-Giken Co.,Ltd Company Profile

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • แนะนำกิจการของ “Tango-Giken Co.,Ltd” แนะนำกิจการของ “Tango-Giken Co.,Ltd”
    • แคตตาล็อก

    Tango-Giken Co.,Ltdสร้างขั้นตอนการทำงานที่เรียกว่าSubmicron(ซับไมค่อน)ที่มีคุณภาพระดับสูง, สร้างห้องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ระบบควบคุมการปรับอากาศ24ชั่วโมงที่สามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการโดยเริ่มตั้งแต่ชิ้นส่วนเดี่ยวๆจนถึงการผลิตเป็นจำนวนมาก สำหรับการทดลองการผลิต จะทำการผลิตโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ไดอะแกรมจนออกมาเป็นชิ้นงานที่เสร็จสำเร็จ ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามเราหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Tango-Giken Co.,Ltd Tango-Giken Co.,Ltd
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP