กระบอกสูบ(Position sencing、sensor)สำหรับ21MPa 『ซีรีส์PTT-2B』 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

กระบอกสูบ(Position sencing、sensor)สำหรับ21MPa 『ซีรีส์PTT-2B』

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • กระบอกสูบ(Position sencing、sensor)สำหรับ21MPa “ซีรีส์PTT-2B” กระบอกสูบ(Position sencing、sensor)สำหรับ21MPa “ซีรีส์PTT-2B”
    • แคตตาล็อก

    เป็นกระบอกสูบPosition Sencing ที่ได้พัฒนากระบอกสูบไฮดรอลิก (Position sencing、sensor)「ซีรีส์210C-2」「ซีรีส์PTT-2B」spec 21MPaชนิดอเนกประสงค์ต่อจากกระบอกสูบไฮดรอลิก Position Sencing 「ซีรีส์PTN/PT1B」Spec7/14MPa สำหรับเซนเซอร์ใช้เซนเซอร์ การยืดตัวหรือหดตัว(Magnetostriction)ที่เหมือนกับ「ซีรีส์PTN/PTH-1B」สามารถตรวจจับตำแหน่ง Absolute ที่มีความเที่ยงตรงสูง ไม่จำเป็นต้องมีสวิตซ์เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น นอกจากนี้ไม่จำเป็นในการแก้ไขหรือเผื่อไว้

ข้อมูลบริษัท

TAIYO LTD. / Parker TAIYO TAIYO LTD. / Parker TAIYO
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP