ป้องกันการตีกลับหรือการเด้งของตะแกรงเหล็ก “ตัวยึดตะแกรงเหล็ก” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ป้องกันการตีกลับหรือการเด้งของตะแกรงเหล็ก “ตัวยึดตะแกรงเหล็ก”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ป้องกันการตีกลับหรือการเด้งของตะแกรงเหล็ก “ตัวยึดตะแกรงเหล็ก” ป้องกันการตีกลับหรือการเด้งของตะแกรงเหล็ก “ตัวยึดตะแกรงเหล็ก”
    • แคตตาล็อก

    “ตัวยึดตะแกรงเหล็ก”เราได้อ้างอิงจากความคิดเห็นของวิศกรการวิศกรรมโยธาและผู้ดูแลระบบถนนในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ เพื่อการป้องกันการตีกลับหรือการเด้งของตะแกรงเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถติดตั้งกับตะแกรงที่ใช้อยู่แล้ว ด้วยการติดตั้งตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง ก็จะเป็นการป้องกันการตีกลับหรือการเด้งของตะแกรงได้เป็นอย่างดี และยังช่วยป้องกันปัญหาการเกิดปัญหาโจนกรรม ปลอดเสียงรบกวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์จากการติดตั้งตัวยึด หรือตัวล็อคกับตะแกรงที่มีอยู่แล้วทำให้เป็นประโยชน์ต่อเวลาทำงาน ที่จะทำให้สั้นลง ต้นทุนในการทำงานลดลง และยัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆทั้งสิ้น ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

ข้อมูลบริษัท

TAKARA KIZAI CO.,LTD. TAKARA KIZAI CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP