ทองแดง “Electroforming” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ทองแดง “Electroforming”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ทองแดง “Electroforming” ทองแดง “Electroforming”
    • แคตตาล็อก

    สามารถขึ้นรูปชั้นผิวชุบทองแดงให้มีความราบเรียบสม่ำเสมอกันได้ซึ่งการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้าทั่วไปทำไม่ได้ โดยนำเอาลักษณะเด่นของเทคนิคการขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า Electroforming ซึ่งสามารถสร้างความหนาที่เท่ากันได้นำมาปรับใช้ อีกทั้ง ยังสามารถสร้างขึ้นรูปวงจรที่มีความละเอียดได้ด้วยการกัดลาย ชั้นผิวชุบทองแดง, ชั้น Seed และเนื่องจากความหนาราบเรียบสม่ำเสมอกัน ทำให้สามารถนำไปใช้ กับการใช้งานที่ต้องมีการส่งผ่านความร้อนคงที่ต่างๆได้ด้วย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Wakasa denki co.,ltd. Wakasa denki co.,ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP