MEIKO KOGYO CO., LTD. “Company Profile” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MEIKO KOGYO CO., LTD. “Company Profile”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • บริษัท Meiko Kogyo Co., Ltd. “แนะนำธุรกิจ” บริษัท Meiko Kogyo Co., Ltd. “แนะนำธุรกิจ”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเรา ให้บริการหลักในเรื่องการฉีดขึ้นรูปพลาสติก หรือปั้นวัสดุจากพลาสติกและกระบวนตัดแปรรูป สามารถทำได้ทั้งกระบวนการตัดแปรรูปเรซินฟลุออรีนและการฉีดขึ้นรูป、แปรรูป สินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า(ล๊อดขนาดเล็ก) และสามารถฉีดขึ้นรูปสินค้าต่างๆได้(การผลิตปริมาณมาก) นอกจากนี้ยังมีกระบวนพิเศษสำหรับการเชื่อมโลหะ・การเชื่อมติด เป็นต้น บริษัทเราใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการทำงานเต็มรูปแบบ เพื่อส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูง เราท้าทายต่อเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีความซับซ้อน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหลากหลายในยุคสมัย ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

 • บริษัท Meiko Kogyo Co., Ltd. “แนะนำเทคโนโลยี” บริษัท Meiko Kogyo Co., Ltd. “แนะนำเทคโนโลยี”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเรา เน้นการใช้เรซินฟลูออรีนเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นซุปเปอร์เอ็นจิเนียริ่งพลาสติกทั่วไปหรือวิศวกรรมพลาสติก ในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก หรือการปั้นวัสดุจากพลาสติก・การแปรรูปตัด เราสร้างระบบการทำงานให้รวดเร็วโดยการเตรียมช่างชำนาญการไว้คอยตอบสนองต่อการทำชิ้นงานทดสอบซึ่งลูกค้าร้องขอมา พร้อมทั้งใช้การวิเตราะห์หรือ3D-CAD ในการประเมินสินค้าต้นแบบ นอกจากนี้ เราใช้อุปกรณ์เฉพาะ เพื่อทดสอบการต้านแรงดึง、การทดสอบการสึกหรอ แรงเสียดทาน เป็นต้น และ ทำการทดสอบด้านกายภาพของสาร หรือส่วนประกอบของวัตถุดิบ เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จนได้รับใบรับรอง ISO9001และด้วยระบบจัดการคุณภาพ เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ลูกค้าพึงพอใจ ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

ข้อมูลบริษัท

MEIKO KOGYO CO., LTD. MEIKO KOGYO CO., LTD.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP