รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ROKI TECHNO CO.,LTD

ROKI TECHNO CO.,LTD

เนื้อหาของกิจการ

เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การกรอง
(ประเภทอิเล็กทรอนิกส์,ประเภท fine chemical,ประเภทสารเคมี,ประเภทการผลิตทั่วไป,ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค)
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ ระบบบำบัด Solution System
(ประเภทอิเล็กทรอนิกส์,ประเภทการผลิตทั่วไป,ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคและยา,ประเภทการบำบัดน้ำและสิ่งแวดล้อม)
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริโภค
(ผลิตภัณฑ์ IKOR(อีโค):เครื่องกรองน้ำแบบกระติดสำหรับใช้ภายในบ้าน,เครื่องเพิ่มความชื้นแบบธรรมชาติ,เครื่องจ่ายน้ำสำหรับร้านค้า เป็นต้น)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ROKI TECHNO CO.,LTD ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของROKI TECHNO CO.,LTD

ตารางสรุปแคตตาล็อกของROKI TECHNO CO.,LTD

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

1408576

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

6-20-12 Minami-Ohi, Shinagawa-ku

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.rokitechno.com/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

ROKI TECHNO CO.,LTD

ที่อยู่

6-20-12 Minami-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8576 Japan

URL

http://www.rokitechno.co.jp/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ROKI TECHNO CO.,LTD ได้

PAGE TOP