บริการวิเคราะห์ “บริการวิเคราะห์คลื่นสมองและการนอนหลับ” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริการวิเคราะห์ “บริการวิเคราะห์คลื่นสมองและการนอนหลับ”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • บริการวิเคราะห์ “บริการวิเคราะห์คลื่นสมองและการนอนหลับ” บริการวิเคราะห์ “บริการวิเคราะห์คลื่นสมองและการนอนหลับ”
    • แคตตาล็อก

    “บริการวิเคราะห์คลื่นสมองและการนอนหลับ” คือ บริการวิเคราะห์สำหรับหน่วยงานวิจัย(สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล) ที่ต้องการวินิจฉัยขั้นตอนการนอนหลับจากคลื่นสมองขณะนอนหลับ นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง(สมาคมตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับองค์รวมแห่งประเทศญี่ปุ่น)จะวินิจฉัยขั้นตอนการนอนหลับที่วัดออกมาได้ เพื่อส่งรายงานสภาพการนอนหลับกลับไป เพราะเป็นการวินิจฉัยขั้นตอนการนอนหลับจากการเคลื่อนไหวของกระบอกตาและคลื่นสมอง จึงให้ผลที่ถูกต้องและแม่นยำ และใช้เซนเซอร์คลื่นสมอง ทำให้สามารถวัดคลื่นสมองขณะนอนหลับได้อย่างง่ายดาย เป็นบริการที่เหมาะสำหรับ「ผู้ที่ต้องการประเมินผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ」และ「ผู้ที่ต้องการได้รับคำวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ」 ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตตาลอก

ข้อมูลบริษัท

KISSEI COMTEC CO., LTD. KISSEI COMTEC CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP