รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

KISSEI COMTEC CO., LTD.

KISSEI COMTEC CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

○ ซิสเต็มอินทิเกรทเซอร์วิส
พัฒนาระบบ
ให้คำปรึกษาด้านระบบ
ให้ความช่วยเหลือในการนำแพคเกจการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมเข้ามาใช้(บริหารการจัดการ บัญชี การขาย ฝ่ายบุคคล และการทำเงินเดือน)
รับจ้างพัฒนานอกประเทศ

○ ซิสเต็มรีซอร์ซเซอร์วิส
ให้เช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ให้เช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เช่น คอมพิวเตอร์
ให้เช่าอีเวนต์ทุกประเภท(สร้างเครือข่ายสถานที่จัดอีเวนต์ จัดการบริหารเครือข่าย)
เน็ตเวิร์คเซอร์วิส
สร้างเครือข่ายและควบคุมการปฏิบัติการ วางแผนรักษาความปลอดภัย บริการด้านเอาท์ซอร์ซ
บริการโฮสท์ติ้ง บริการยูสแวร์ ควบคุมบริหารระบบ
บริการโปรแกรมช่วยเหลือในการทำงาน บริการ CRO
การจัดการการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกและวิเคราะห์ทางสถิติ

○ เมดิคอลซิสเต็มเซอร์วิส
คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายระบบวิเคราะห์การทำงาน
คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายระบบการจัดการภาพทางการแพทย์ DICOM
คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์วิเคราะห์สัญญาณในร่างกาย
คิดค้นพัฒนาและจำหน่ายระบบดูแลสุขภาพ

○ จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เช่น คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระบบเครือข่าย

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KISSEI COMTEC CO., LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของKISSEI COMTEC CO., LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของKISSEI COMTEC CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

3901293

พื้นที่/ประเทศ

Nagano, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

4010-10, Wada, Matsumoto-shi

TEL

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.kicnet.co.jp/index.html

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

KISSEI COMTEC CO.,LTD.

ที่อยู่

4010-10, Wada, Matsumoto-shi, Nagano, 390-1293, Japan

URL

http://www.kicnet.co.jp/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ KISSEI COMTEC CO., LTD. ได้

PAGE TOP