3 D Ball Mill (3D Reactor)ขนาดกลาง【3D-210-D2】 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

3 D Ball Mill (3D Reactor)ขนาดกลาง【3D-210-D2】

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

3 D Ball Mill (3D Reactor)ขนาดกลาง【3D-210-D2】 【3D-210-D2】

3 D Ball Mill (3D Reactor)ขนาดกลาง【3D-210-D2】ของอุปกรณ์สำหรับบด ผสม กระจายตัวประสิทธิภาพสูง ที่ฝังภาชนะบรรจุเส้นผ่านศูนย์กลาง 210mm

3 D Ball Mill (3D Reactor)ขนาดกลาง【3D-210-D2】เป็นอุปกรณ์ความจุที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน
ภาชนะบรรจุเส้นผ่านศูนย์กลาง 210mm (ประมาณ100g~1200g)
3 D Ball Mill (3D Reactor) เป็นบอลมิลล์ที่มีแกนหมุน 2 ทางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมือนกับลูกข่างGyro
จากการปรับการหมุนของแกนทั้งสอง ลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางแบบสุ่มซึ่งสามารถทำให้เกิดการบด・ผสมที่ได้ประสิทธิภาพดีโดยใช้ประโยชน์จากพื้นผิวภาชนะทั้งหมด

มีวิธีการใช้งานของ
★สำหรับบด ⇒“3 D Ball Mill”
★สำหรับผสม⇒”3D Reactor”
【3 D Ball Mill (3D Reactor) 】สามารถใช้ได้ทั้ง
วัตถุอินทรีย์ ・อนินทรีย์ และ แบบแห้ง ・แบบเปียก !
・บดวัตถุที่มีหน่วยต่ำกว่า mm ให้แตกละเอียด ตั้งแต่ไมโครมิเตอร์ จนถึงหน่วย Nano
・สามารถผสม・กระจายตัววัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะ ความหนืดที่ต่างกัน ให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ (ป้องกันการเกาะตัวกันใหม่ ไม่ให้แข็งตัว)
・เนื่องจากใช้พื้นผิวของภาชนะทั้งหมดด้วยแรงเสียดทานทำให้ความร้อนจากการบดละเอียดแทบจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงสามารถบด ผสม กระจายตัววัตถุอินทรีย์/อนินทรีย์ได้
・ภาชนะ เนื่องจากใช้ระบบ Batch สามารถบด Single Peak และผสม ให้เป็นเนื้อเดียวกันได้สูง
・การเคลื่อนไหวในเงื่อนไขที่ไม่วิกฤต จะใช้การเคลื่อนไหว 3มิติความเร็วสูง
・ไม่ทำลายรูปร่างอนุภาคที่ใช้แรงเสียดทาน

※รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

【3D-210-D2】

ราคา

5490000 JPY

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

ไม่มี

มาตรฐานที่รองรับ

100V

URL

http://www4.plala.or.jp/nagaosystem/3DMbrochureE.html

ธุรกิจเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ  วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อมูลบริษัท

NAGAO SYSTEM INC. NAGAO SYSTEM INC.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

3 D Ball Mill (3D Reactor)ขนาดกลาง【3D-210-D2】

“3 D Ball Mil (3D Reactor)”เป็นสินค้าที่บริษัท ฯ พัฒนาคิดค้นขึ้นเอง
การเคลื่อนไหว 3มิติความเร็วสูง เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต
ขอแนะนำ แนวคิด”Monozukuri” ใหม่

【คุณสมบัติเด่น และ ความแตกต่างของ3 D Ball Mill (3D Reactor)กับPlanetary Ball Mill 】
【ความโดดเด่น และ ความเป็นไปได้ของ 3 D Ball Mill (3D Reactor) 】
① เปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ได้ง่าย:ไม่จำเป็นต้องปรับความสมดุลของน้ำหนักภาชนะบรรจุด้วยศูนย์กลางการหมุนรอบ
② ประหยัดพลังงานสูง :การเคลื่อนไหว 3มิติความเร็วสูง ใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในภาชนะบรรจุโดยไม่สูญเปล่า ใช้ระยะเวลาสั้น ประสิทธิภาพสูง
③ เกิดการเกาะตัวขึ้นใหม่ได้ยาก :แม้จะมีการบดทั้งแบบแห้งและแบบเปียก เมื่อผสม จะไม่แข็งตัว
④ รองรับวัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะ ฯลฯ ต่างกัน :สามารถผสม นวด กระจายตัวได้เป็นเนื้อเดียวกัน
⑤ เกิดความร้อนน้อยในขณะบด ผสม :ความร้อนในการบดภายในภาชนะบรรจุมีการกระจายตัว สามารถบดและผสมวัตถุอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติไวต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนได้ ฯลฯ
⑥ เครื่องบดที่ใช้แรงเสียดทาน :สามารถบดโดยไม่ทำลายอนุภาค
⑦ เครื่องผสมที่ไม่ต้องใช้ใบพัดและใบพาย :เนื่องจากการเคลื่อนไหว 2มิติ เคลื่อนไหวได้เฉพาะ
แนวนอน หรือแนวตั้ง จึงทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหว 3มิติความเร็วสูง เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวเสียดทานด้วย 3มิติ (พื้นผิวทั้งหมดของภาชนะ) ความไม่สม่ำเสมอจึงไม่มี

ตัวอย่างการนำไปใช้

【ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ล่าสุด 3 D Ball Mill (3D Reactor)】

・การผสม การกระจายตัวของวัตถุที่ทำให้เป็นรูปร่างเครื่องพิมพ์ 3 D
(การผสม การกระจายตัวเซรามิกและเรซิ่น ฯลฯ )
・การผสม การกระจายตัว แป้งเปียก &หมึกที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์
(เช่น การผสม การกระจายตัวที่มีความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะระหว่างโลหะและเรซิ่น ฯลฯ)
・การผสม การกระจายตัวหมึกพิเศษของเครื่องพิมพ์
(เช่น การผสม การกระจายตัวของตัวทำละลายอินทรีย์ กับโลหะ แก้ว)
・การผสม การกระจายตัวของยาและเครื่องสำอางที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อน
・การอิมัลชัน การผสม การกระจายตัวของตัวทำละลายพิเศษหลายชนิด
・Thermoformed in-mold electronics การผสม กระจายตัว
・การกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การผสม การกระจายตัว

【เป้าหมายการจำหน่าย (บริษัท สถาบันวิจัย โรงเรียน ฯลฯ)】
・สถานที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
・สถานที่ที่ผลิตสิ่งของที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
・สถานที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะ
・สถานที่ที่จัดการกับสิ่งที่แสดงผลเมื่อใช้อนุภาคละเอียด
・สถานที่ที่จัดการวัตถุที่บด ผสม กระจายตัวในปริมาณน้อย
・สถานที่ที่ใช้ Planetary Ball Mill ของบริษัทอื่น แต่ไม่ค่อยได้ผล
・สถานที่ที่ดำเนินการ “ผลิตสินค้า ” “วิจัย” ที่แตกต่างกัน
・สถานที่ที่ดำเนินการผสมวัตถุให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยความถ่วงจำเพาะและความหนืดที่แตกต่างกัน
・สถานที่ที่ต้องการบด ผสม กระจายตัววัตถุให้เป็นเนื้อเดียวกัน
・สถานที่ที่ใช้วัตถุอินทรีย์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อน

แคตตาล็อก

บอลมิล3มิติ “3D-210-D2”

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP