Tilted Planetary Ball Millขนาดเล็ก【Planet M2-3F】 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Tilted Planetary Ball Millขนาดเล็ก【Planet M2-3F】

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Tilted Planetary Ball Millขนาดเล็ก【Planet M2-3F】 【Planet M2-3F】

การใช้อัตราเร่งแรงเหวี่ยงออกจากจุดศูนย์กลางอย่างแรงจาก 2 ทิศทางพร้อมกัน จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ของการบดกระแทกสูงมากในช่วงเวลาสั้น ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับกรรมวิธีการการผลิตโลหะผสมแบบเชิงกล (Mechanical alloying) ฯลฯ

Tilted Planetary Ball Millขนาดเล็ก【Planet M2-3F】ที่บริษัท ฯ จดสิทธิบัตรไว้แล้ว เป็น Tilted Planetary Ball Mill ชนิดที่ใช้ภาชนะบรรจุขนาด80ml~120ml2 ชิ้น ติดตั้งมาพร้อมกับพัดลมขนาดใหญ่
มีผลงานส่งมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
เพื่อบดอนุภาคให้ละเอียดมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการบดให้สูงขึ้น เราจึงได้ทำการพัฒนา Tilted Planetary Ball Mill ที่มีมุมในแกนที่หมุนรอบตัวเองและหมุนไปรอบ ๆ

ปกติ Horizontal type Planetary Ball Mill จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว คือ "แนวนอนของทิศทางการหมุนไปรอบ ๆ" “Tilted Planetary Ball Mill” ของบริษัท ฯ สามารถแสดงให้เห็นผลการบดที่ใช้แรงกระแทกได้หลายเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Horizontal type Planetary Ball Mill ที่มีมาก่อนหน้านี้ เหตุผลเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงจาก 2 ทิศทาง “แนวทแยงของทิศทางการหมุนรอบตัวเอง” “แนวนอนของทิศทางการหมุนไปรอบ ๆ” ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
ได้รับการนำไปใช้เป็นเครื่องปฏิกรณ์ (Reactor)ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานจลน์ เช่น กรรมวิธีการการผลิตโลหะผสมแบบเชิงกล และเคมีเชิงกล ที่ใช้แรงกระแทกอย่างรุนแรง นอกจากนี้ เนื่องจากใช้หลักการการประมวลผลแบบ Batch จึงสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงในปริมาณน้อยได้ สาขาที่ใช้ Planetary Ball Mill มีหลากหลายเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ สามารถใช้เป็น
・เครื่องแยกชนิดหมุนเหวี่ยง
・เครื่องนวดลดการเกิดฟอง
ด้วยการใช้ Option

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

【Planet M2-3F】

ราคา

1400000 JPY

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

มี

มาตรฐานที่รองรับ

100V

URL

http://www4.plala.or.jp/nagaosystem/planetbrochureE.html

ธุรกิจเป้าหมาย

อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ  ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อมูลบริษัท

NAGAO SYSTEM INC. NAGAO SYSTEM INC.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

Tilted Planetary Ball Millขนาดเล็ก【Planet M2-3F】

【Planetary Ball Millที่มีอยู่ในปัจจุบัน】
・แกนหมุนรอบตัวเองและแกนหมุนไปรอบ ๆจะขนานกัน
・การเร่งแรงเหวี่ยงจะค่อย ๆ เร่งเฉพาะแนวขนานซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับการการหมุนรอบตัวเองและการหมุนไปรอบ ๆเท่านั้น
・ภาชนะบรรจุจะรับแรงที่จุดหนึ่งของแกนหมุนรอบที่คงที่ (แกนจะรับโหลดมากเกินไป)
・การเคลื่อนไหวขึ้นลงมีน้อย เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหว 1 แกนในแนวนอน และแนวนอนจากการหมุนรอบตัวเองและการหมุนไปรอบ ๆ
・เป็นสาเหตุให้การเคลื่อนที่ของอนุภาคมีน้อย ทำให้การเคลื่อนที่ของการกระแทกจึงน้อยลงไปด้วย

【Nagao System Tilted Planetary Ball Mill (Planet Series)】
・แกนหมุนของการหมุนรอบตัวเอง(แนวทแยง)และการหมุนไปรอบ ๆ (แนวนอน) เป็น 2 ทิศทาง
・ลักษณะเฉพาะของแกนหมุน 2 ทิศทาง จะเกิดอัตราเร่งแรงเหวี่ยงหลายเท่ากว่ารุ่นก่อน ๆ
・ภาชนะบรรจุรับแรง 2 จุดของแกนหมุนรอบที่คงที่ และยางสัมผัสของการหมุนรอบตัวเอง
(ทำให้แกนไม่รับโหลดมากเกินไป)
・เกิดการเคลื่อนไหวแบบพายุไต้ฝุ่นทอร์นาโดด้วยการเคลื่อนไหว 2 แกนของการหมุนรอบตัวเอง (แนวทแยง) และการหมุนไปรอบ ๆ (แนวนอน) ทำให้มีแรงกระแทกสูง
・ดังนั้นการเคลื่อนที่ของอนุภาคจึงใหญ่ แรงกระแทกรุนแรง

Tilted Planetary Ball Mill (Planet Series) ที่ทำให้เกิด G (แรงกระแทก)ที่รุนแรงด้วยระยะเวลาสั้น ๆ สามารถ
・บด
・ผลิตโลหะผสมแบบเชิงกล
・ผลิตเคมีเชิงกล
・กระบวนการ amorphous(การเรียงตัวอย่างไม่เป็นระบบในโครงสร้างของสาร ทำให้มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน)
ฯลฯ ที่มีความยากลำบากในอดีตให้เป็นจริงได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

【เป้าหมายการขาย】
・ โรงเรียน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการที่ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบ เป็นต้น
・ โรงเรียน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการที่ผลิตของมูลค่าเพิ่มสูง เป็นต้น
・ โรงเรียน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบ และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น
・ โรงเรียน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการที่ให้บริการสิ่งที่ต้องแสดงออกถึงประสิทธิภาพเวลาใช้อนุภาคเล็กละเอียด เป็นต้น
・ โรงเรียน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการที่มีวัตถุที่ต้องการจะบด ผสม และกระจายในปริมาณน้อย เป็นต้น
・ โรงเรียน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการที่ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานพลาเนททารี่บอลมิลของบริษัทอื่น เป็นต้น
・ โรงเรียน สถาบันวิจัย และสถานประกอบการที่ต้องการทำการ「ผลิตสิ่งของ」และ「วิจัย」เพื่อสร้างความแตกต่าง เป็นต้น

【เนื่องจากจะมีความร้อนจากการบดแบบมีแรงกระแทกในการบด ผสม และกระจาย ส่วนใหญ่จึงใช้ได้ผลกับอนินทรีย์วัตถุมากกว่า】
・ วัสดุแก้ว
・ วัสดุโลหะ
・ วัสดุแบตเตอรี่
・ วัสดุขั้วไฟฟ้า
・ วัสดุก่อสร้าง
・ วัสดุโลหะผสม
・ วัสดุสิ่งทอ
・ วัสดุพลังงานปรมาณู
・ วัสดุคริสตัล
・ วัสดุยานยนต์
・ วัสดุชิ้นส่วนยานยนต์
・ วัตถุดิบสีทา
・ วัสดุเคมี
・ วัสดุเซรามิกส์
・ วัสดุโพลิเมอร์
・ วัตถุดิบทำขั้วไฟฟ้า
・ สินแร่(เช่นโลหะหายากเป็นต้น)
・ ดิน
・ อื่นๆ

แคตตาล็อก

ทิลท์พลาเนททารี่บอลมิล “Planet M2-3F”

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP