แนะนำเทคโนโลยี “เทคโนโลยีDPH” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

แนะนำเทคโนโลยี “เทคโนโลยีDPH”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • แนะนำเทคโนโลยี “เทคโนโลยีDPH” แนะนำเทคโนโลยี “เทคโนโลยีDPH”
    • แคตตาล็อก

    ดูอัลแพ็คฮีตเตอร์ของบริษัทเราเป็นฮีตเตอร์ที่มีลักษณะเด่นตรงที่เกิดความร้อนได้จากตัวโลหะ ไม่จำเป็นต้องใช้นิโครม เกิดความร้อนในก๊าซและของเหลวด้วยหลักการการเกนี่ยวนำความร้อนด้วยแม่เหล็ก(IHฮีตเตอร์) ที่ตัวท่อที่ก๊าซและของเหลวไหลผ่านจะพันด้วยเวิร์คคอยล์ และภายในท่อได้บรรจุตัวที่ทำให้เกิดความร้อนที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นสินค้าที่ทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก๊าซและของเหลวโดยตรงเมื่อผ่านท่อทำความร้อน ※ สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อกหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

ข้อมูลบริษัท

setakousankakou co.,ltd. setakousankakou co.,ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP