บล็อกแยกพื้นที่ทางเดินเท้ากับทางเดินรถแบบมีทางเดินน้ำขนาดเล็กภายใน “ไลน์อควาดัคบล็อก” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บล็อกแยกพื้นที่ทางเดินเท้ากับทางเดินรถแบบมีทางเดินน้ำขนาดเล็กภายใน “ไลน์อควาดัคบล็อก”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • บล็อกแยกพื้นที่ทางเดินเท้ากับทางเดินรถแบบมีทางเดินน้ำขนาดเล็กภายใน “ไลน์อควาดัคบล็อก” บล็อกแยกพื้นที่ทางเดินเท้ากับทางเดินรถแบบมีทางเดินน้ำขนาดเล็กภายใน “ไลน์อควาดัคบล็อก”
    • แคตตาล็อก

    “ไลน์อควาดัคบล็อก” เป็นบล็อกแยกพื้นที่ทางเดินเท้ากับทางเดินรถที่พัฒนาคิดค้นขึ้นมาสำหรับเป็นวัตถุโครงสร้างแทนรางน้ำรูปตัวแอล นำเอาบล็อกแยกพื้นที่ทางเดินเท้ากับทางเดินรถที่เป็นวัตถุโครงสร้างแทนรางน้ำรูปตัวแอลกับคอนกรีตฐานมาไว้ด้วยกัน มีโครงสร้างของทางเดินกับกับช่องให้น้ำไหลมารวมกัน “ทำให้พื้นที่ลานระหว่างกลางหายไป” ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

ITO YOGYO CO., LTD. ITO YOGYO CO., LTD.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP