รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ITO YOGYO CO., LTD.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ITO YOGYO CO., LTD.

จุดเริ่มต้นของ ITO YOGYO คือ เป็นบริษัทที่เล็กแต่แข็งแกร่ง

เนื้อหาของกิจการ

・ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตความแข็งแรงสูงด้วยวิธีการผลิตไวคอน
・นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาใช้ภายในประเทศ
・จัดจำหน่าย ・ถ่ายโอนเทคโนโลยีการพัฒนาคิดค้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไปยังต่างประเทศ
・จัดจำหน่าย・ติดตั้ง・ดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือก่อสร้าง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ITO YOGYO CO., LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของITO YOGYO CO., LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของITO YOGYO CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

○ ภารกิจทางธุรกิจของบริษัทเราการส่งคืนผลประโยชน์ในด้านคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านการสร้างสรรค์และนำเสนอสินค้าที่มี「คุณภาพสูง」「คุณค่าสูง」ซึ่งไม่มีในเจ้าอื่นๆ
○ แนวทางการดำเนินธุรกิจ คือ การดึงเอาความต้องการของลูกค้าออกมา ผสมผสานกับเมล็ดพันธ์ทางเทคโนโลยี สร้างสรรค์และนำเสนอสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม
○ บรรทัดฐานในการทำงาน คือ การคาดการณ์สถานการณ์ของอนาคต วาดภาพในอุดมคติของบริษัทเราเองในอนาคต เป็นพื้นฐานในการคิดต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรลุไปถึงเป้าหมายนั้นได้

รหัสไปรษณีย์

5310071

พื้นที่/ประเทศ

Osaka, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

6-3-14, Nakatsu, Kita-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

25/12/1950

เงินลงทุน

500,000,000 JPY

TEL

FAX

+81-6-4799-8864

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.itoyogyo.co.jp/en/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

ITO YOGYO CO., LTD.

ที่อยู่

6-3-14, Nakatsu, Kita-ku

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

25/12/1950

เงินลงทุน

500,000,000 JPY

URL

http://www.itoyogyo.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ ITO YOGYO CO., LTD. ได้

PAGE TOP