รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

GA・GB

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ทิพโซ จึเอ ทิพโซ จึเอ
  • แคตตาล็อก

  จีเอ เป็นทิพโซที่ใช้ตัด อลูมิเนียม・วัสดุดที่ไม่ใช่เหล็ก เหมาะกับการตัดวัสดุบางเช่น อลูมิเนียม หรือทองแดง และวัสดุที่ไม่ใช่ เหล็กอื่นๆ ถูกใช้ในการกระบวนการทำวงกบอลูมเนียม หรือผนังอลูมเนียม เป็นต้น เป็นทิพโซที่ผสมผลานระหว่างความแข็งและความเหนียว(ความหนืด) ทนต่อการสึกหรอ ・ทนต่อความเสียหายดีเยี่ยม ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

 • ทิพโซ จีบี ทิพโซ จีบี
  • แคตตาล็อก

  จีบี เป็นทิพโซที่ใช้ตัด อลูมิเนียม・วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เหมาะกับการตัดวัสดุหนาเช่น อลูมิเนียมหรือทองแดง และวัสดุที่ไม่ใช่ โลหะอื่นๆ ถูกใช้ในกระบวนการประกอบวงกลอลูมิเนียม หรือท่อเหล็ก ,บาร์ทองแดง เป็นต้น เป็นทิพโซที่ผสมผลานระหว่างความแข็งและความเหนียว(ความหนืด)ทนต่อการสึกหรอ ・ทนต่อความเสียหายดีเยี่ยม ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

ข้อมูลบริษัท

MOTOYUKI(THAILAND)CO.,LTD. MOTOYUKI(THAILAND)CO.,LTD.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP