TOMBO BRAND ปะเก็น แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TOMBO BRAND ปะเก็น

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • TOMBO BRAND ปะเก็น TOMBO BRAND ปะเก็น
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ◇ปะเก็นจอยชีต ◇ปะเก็นแบบม้วนแผ่นบาง ◇ปะเก็นแบบโลหะ ◇ปะเก็นแกรไฟต์ ◇ปะเก็นสำหรับกระบวนการผลิต ◇ปะเก็นที่มีวงแหวน ◇ปะเก็นแบบPTFE ◇ประเก็นแบบผ้าโค้ช ※กรุณาสอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

THAI NICHIAS INTERNATIONAL CO., LTD. THAI NICHIAS INTERNATIONAL CO., LTD.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP