ลามิเนเตอร์ที่ใช้กับวัสดุอิเล็กทริค “เฟิร์สท์ลามิเนเตอร์ MAII” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ลามิเนเตอร์ที่ใช้กับวัสดุอิเล็กทริค “เฟิร์สท์ลามิเนเตอร์ MAII”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ลามิเนเตอร์ที่ใช้กับวัสดุอิเล็กทริค “เฟิร์สท์ลามิเนเตอร์ MAII” ลามิเนเตอร์ที่ใช้กับวัสดุอิเล็กทริค “เฟิร์สท์ลามิเนเตอร์ MAII”
    • แคตตาล็อก

    “เฟิร์สท์ลามิเนเตอร์ MAII” เป็นลามิเนตที่ใช้สำหรับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถลามิเนตลามิเนเตอร์เอนกประสงค์ที่ใช้สำหรับตั้งโต๊ะและดรายฟิล์มได้ง่าย ลามิเนตด้วยการลอกโคฟเวอร์ฟิล์มของดรายหิล์มที่มีความไวต่อแสง และเพิ่มความร้อนและแรงดันให้กับโฟโตรีจิสต์และแคเรียฟิล์มได้ด้วยฮอทโรล และสามารถลามิเนตบอร์ดทั้งสองด้านได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นด้านที่ติดกับชั้นโฟโต้รีจีสต์ เป็นลามิเนตที่สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถควบคุมได้ตามเงื่อนไขอย่างแท้จริง ※ สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อกหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

ข้อมูลบริษัท

Taisei Laminator.,Co.Ltd Taisei Laminator.,Co.Ltd
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP