เครื่องอบด้วยกรรมวิธีความร้อนที่มีความเที่ยงตรงสูง “Cure mate oven” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องอบด้วยกรรมวิธีความร้อนที่มีความเที่ยงตรงสูง “Cure mate oven”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องอบด้วยกรรมวิธีความร้อนที่มีความเที่ยงตรงสูง “‎Cure mate oven” เครื่องอบด้วยกรรมวิธีความร้อนที่มีความเที่ยงตรงสูง “‎Cure mate oven”
    • แคตตาล็อก

    “‎Cure mate oven” เป็นเครื่องอบด้วยกรรมวิธีความร้อนที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ถูกใช้ในการอบอ่อนของชิ้นงานขึ้นรูปพลาสติก, การให้ความร้อนล่วงหน้าและการทำให้เรซินอ่อนตัว, การอบและกรรมวิธีความร้อนของวัสดุเคลือบเป็นหลัก สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้หลากหลายโดยการเอาท์พุตจากคอมพิวเตอร์ และการรองรับในวัตถุประสงค์การใช้งานที่มีขอบเขตกว้างขวาง อาทิเช่นการผลิตปริมาณน้อยหลายชนิด, การผลิตปริมาณมาก เป็นจุดเด่น ※ รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Hyuga Manufactory Co.Ltd. Hyuga Manufactory Co.Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP