เครื่องปรับปรุงแก้ไขพื้นผิว/ ออกแบบอนุภาค ระบบการยิงด้วยเลเซอร์ (แอล/เอ) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องปรับปรุงแก้ไขพื้นผิว/ ออกแบบอนุภาค ระบบการยิงด้วยเลเซอร์ (แอล/เอ)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องปรับปรุงแก้ไขพื้นผิว/ ออกแบบอนุภาค ระบบการยิงด้วยเลเซอร์ (แอล/เอ) เครื่องปรับปรุงแก้ไขพื้นผิว/ ออกแบบอนุภาค ระบบการยิงด้วยเลเซอร์ (แอล/เอ)
    • แคตตาล็อก

    『ระบบการยิงด้วยเลเซอร์ (แอล/เอ)』、 เป็นเทคนิคการสร้างอนุภาคนาโนโดยการฉายคลื่นเลเซอร์ไปยังวัตถุเป้าหมายที่เป็นของแข็งในช่วงคลื่นตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักสิบนาโนเมตร สามารถโค้ทเคลือบสร้างชั้นฟิล์มไปยังแผ่น หรือเคลือบอนุภาคที่มีการเคลื่อนที่ได้ภายใต้ความดันบรรยากาศที่ลดลง อีกทั้งยังสามารถเตรียมสารแขวนอนุภาคนาโนที่กระจายตัวได้ในตัวทำละลายใดๆก็ตามด้วย แน่นอนว่าสามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์อย่างเช่น วัสดุเซรามิกส์, โลหะ ฯลฯ ได้ด้วย สามารถใช้ในการทำกระบวนการของสารประกอบอินทรีย์อย่างเช่น ยารักษาโรค, สารโมเลกุลใหญ่ฯลฯ ได้ โดยการควบคุมกำลังและระยะความยาวคลื่นเลเซอร์ 【จุดเด่น】 ■ สามารถใช้กับแก๊สชนิดต่างๆได้ในวงกว้าง, ทำงานภายใต้ความดันบรรยากาศได้ ■ ความคลาดเคลื่อนในการสร้างองค์ประกอบวัตถุเป้าหมายกับการสร้างชั้นฟิล์มมีน้อย ■ สามารถใช้วัตถุเป้าหมายได้หลากหลาย เช่น สารประกอบ, โลหะ, สารอินทรีย์, สารอนินทรีย์ ฯลฯ ■ สามารถควบคุมการสร้างชั้นฟิล์มได้ ■ ใช้เวลาในการดำเนินการน้อย ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

Nara Machinery Co., Ltd. Nara Machinery Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP