วิธีฉีดเรซินแรงดันต่ำแบบอัตโนมัติ เมาส์อินเจคเตอร์ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วิธีฉีดเรซินแรงดันต่ำแบบอัตโนมัติ เมาส์อินเจคเตอร์

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • วิธีฉีดเรซินแรงดันต่ำแบบอัตโนมัติ เมาส์อินเจคเตอร์ วิธีฉีดเรซินแรงดันต่ำแบบอัตโนมัติ เมาส์อินเจคเตอร์
    • แคตตาล็อก

    「เมาส์อินเจคเตอร์」 เป็นเครื่องมือฉีดสำหรับ 「วิธีฉีดเรซินแรงดันต่ำแบบอัตโนมัติ」 ที่จะฉีดอัตโนมัติด้วยแรงดันที่ต่ำโดยแรงดึงกลับของชั้นเคลือบยางที่ได้มาจากชั้นเคลือบยางกับกรอบยึด ติดที่ช่องว่าง 20-30 ซมบนส่วนที่แตกบิ่นแล้วใช้พวก ปั๊มอัดจารบีอัดเรซินจากปากปล่องฉีดอุดเข้าไป เรซินที่ฉีดอุดเข้าไปนั้น จะเข้าไปถึงส่วนที่แตกบิ่นอย่างสมบูรณ์ ด้วยปรากฏการณ์ซึมตามรูเล็กกับแรงดึงกลับของชั้นเคลือบยาง ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ข้อมูลบริษัท

NITTO KAKO CO.,LTD NITTO KAKO CO.,LTD
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP