ปั๊มเซลล์ผ่าน “รุ่น SMO” แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั๊มเซลล์ผ่าน “รุ่น SMO”

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ปั๊มเซลล์ผ่าน “รุ่น SMO” ปั๊มเซลล์ผ่าน “รุ่น SMO”
    • แคตตาล็อก

    ปั๊มเซลล์ผ่าน เป็นปั๊มปรับการทำงานในตัวเองแบบอิสระ ใช้ขนถ่ายตะกอนของน้ำเสียจากการบำบัดทางการเกษตร กากตะกอนบัคเตรี การตกตะกอนต่างๆ ด้วยใบพัดพิเศษสองใบที่ติดอยู่ในส่วนที่หมุนของปั๊มน้ำ ช่วยกำจัดสิ่งกีดขวาง เช่นสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งของที่มีลักษณะยาวได้ เป็นปั๊มที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อกำจัดกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย ※ รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

ข้อมูลบริษัท

Mitsuwa Pump Co., Ltd. Mitsuwa Pump Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP