เครื่องปั๊มไฮโดรลิค (แบบโต๊ะหมุน) Hydraulic press (Desk Rotary) ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องปั๊มไฮโดรลิค (แบบโต๊ะหมุน) Hydraulic press (Desk Rotary)

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

เครื่องปั๊มไฮโดรลิค (แบบโต๊ะหมุน) Hydraulic press (Desk Rotary) RSP-3030P

ไม่ต้องยกเปลี่ยนแม่พิมพ์ !โต๊ะของเครื่อง Press หมุนได้โดยรอบด้วยการกด ปุ่มเพียงหนึ งครั้งก็เปลี่ยนแม่พิมพ์ได้ เนื่องจากมีการบันทึกความจำStroke ไม่ว่าใครก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันที !

ลดขั้นตอนในการติดตั้งแม่พิมพ์ลงอย่างมาก ใน 1เครื่องสามารถติดตั้งแม่พิมพ์ได้สูงสุด 12ตัว
※สามารถเปลี่ยนจำนวนแม่พิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ความสามารถในการแปรรูปของแม่พิมพ์
โดยทั่วไปในการทำงาน เราจะเสียเวลาไปกับการยกติดตั้ง และตั้งค่าแม่พิมพ์เป็นอย่างมาก แต่ถ้าเป็นเครื่อง Rotary Press เพียงบันทึกการตั้งค่าไว้ในหน่วยความจำ เพียงครั้งเดียวผู้ใช้งานก็สามารถเรียกแม่พิมพ์ที่ต้องการใช้ให้มาหยุดอยู่ตรงหน้า ได้ในเวลาไม่ถึง 10 วินาที และทำงานได้ทันที คล่องตัวสำหรับแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นประจำและผลิตในปริมาณไม่มาก ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถสร้างงานได้อย่างง่ายดาย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

RSP-3030P

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fuji-kiko.co.jp/th/products/hydraulicpresses/591-340-y-dero

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  ธุรกิจก่อสร้าง  อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ

ข้อมูลบริษัท

FUJIKIKO CO., LTD. FUJIKIKO CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เครื่องปั๊มไฮโดรลิค (แบบโต๊ะหมุน) Hydraulic press (Desk Rotary)

เครื่องปั๊มไฮโดรลิค (แบบโต๊ะหมุน) สามารถวางแม่พิมพ์ได้ 5-8 ชนิด
(กําลังแรงกดของเครื่อง : 30,40,60 ตัน)

【จุดเด่น】
・ โต๊ะของเครื่ องสามารถหมุนได้รอบ หมุนเปลี่ ยนแม่พิมพ์โดยกดปุ่มเพียง 1 ครั้ง
・ สามารถกําหนดตําแหน่งติดตั้งแม่พิมพ์ แต่ละตัวได้อย่างอิสระ
・ บันทึกและจดจําค่าการทํางานของแต่ละตําแหน่งได้อย่างง่ายดาย
・ เครื่ องทํางานอย่างนุ่มนวลด้วยระบบไฮโดรลิค
・ สามารถใช้ร่วมกับแม่พิมพ์ที่ มีขนาด และความสูงต่างกันได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

【กรณีตัวอย่างการนำไปใช้】
・ งานยกเปลี่ยนแม่พิมพ์เหมือนในอดีตหมดไป ช่วยลดเวลาปฏิบัติงานได้มาก มีบทบาทอย่างมากในงานผลิตแบบหลายขั้นตอนแต่ปริมาณไม่มาก
・ จากเดิมเราต้องรับมือกับปัญหาความเสียหายของแม่พิมพ์ที่เกิดจากการตั้งค่าในแต่ละครั้งแตกต่างกันไปของผู้ใช้งาน แต่เมื่อเราบันทึกค่าในหน่วยความจํา จะทําให้ปัญหา
เหล่านี้หมดไป การทํางานจึงราบรื่นและลดความสูญเสียลง
・ เนื่องจากแม่พิมพ์ติดตั้งอยู่ที่เครื่องตลอดเวลา จึงสามารถทำงานเร่งด่วน งานแปรรูปอย่างง่าย ได้โดยไม่เสียเวลา
・ สามารถใช้กับแม่พิมพ์ที่นอกเหนือจากแม่พิมพ์ของFujikiko ที่มีขนาดและความสามารถแบบเดียวกันก็ได้

แคตตาล็อก

FUJIKIKO CO., LTD. “Products Catalog”

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP