(AH PS) แม่พิมพ์เจาะรูสำหรับเหล็กแผ่นหนา อุตสาหกรรมโลหะแผ่น แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

(AH PS) แม่พิมพ์เจาะรูสำหรับเหล็กแผ่นหนา อุตสาหกรรมโลหะแผ่น

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

FUJIKIKO CO., LTD. FUJIKIKO CO., LTD.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

บริษัททั่วไปที่ดําเนินธุรกิจแปรรูปโลหะ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP