มีผลต่อกฏหมายอาหารรีไซเคิล เครื่องแยกน้ำมันเชิงพาณิชย์ “EKOIZU” ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

มีผลต่อกฏหมายอาหารรีไซเคิล เครื่องแยกน้ำมันเชิงพาณิชย์ “EKOIZU”

มีผลต่อกฏหมายอาหารรีไซเคิล เครื่องแยกน้ำมันเชิงพาณิชย์ “EKOIZU”

เพื่อสิ่งแวดล้อมโลกต้อง EKOIZU !

EKOIZUเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้กระบวนการแยก และการบีบอัดเร็วขึ้นของน้ำมันที่ใช้ทอด หรือทำเทมปุระในห้องครัว

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.mik-net.co.jp/detail/index/id/62/

ธุรกิจเป้าหมาย

ร้านอาหาร・โรงแรม 

ข้อมูลบริษัท

M.I.K Corporation M.I.K Corporation

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【ข้อดี】
○ ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้จากตะกอนทอด
○ นำน้ำมันจากการบีบมาใช้ใหม่(ความเป็นกรด2.5หรือน้อยกว่า)ลดปริมาณขยะจากการทอดช่วยลดต้นทุน
○ มีผลตามกฏหมายอาหารรีไซเคิล เศษอาหารไหลเวียนไปยังแหล่งอาหาร กากอาหารไปเป็นปุ๋ย

● รายละเอียดอยากให้ลองดูจากเอกสารการสาธิต!
● อยากให้ฟังเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านต้นทุน!
…ติดต่อสอบถามได้ตามอัธยาศัย หรือสามารถดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

ตัวอย่างการนำไปใช้

จัดการแยก บีบอัดน้ำมันเทมปุระ และน้ำมันจากการทอด

แคตตาล็อก

มีผลต่อกฏหมายอาหารรีไซเคิล เครื่องแยกน้ำมันเชิงพาณิชย์ “EKOIZU”
M.I.K Corporation General Catalog

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 韓国語

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP