รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Jaw Coupling

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • Jaw Coupling Jaw Coupling
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เนื่องจาก ระหว่างกลางของResin Sleeveเป็น cushion (เครื่องกันกระแทก) โครงสร้างจึงแข็งแรงทนต่อการสั่นสะเทือน และการกระแทก “Easy Fit” ประกอบใช้งานได้ดีเยี่ยม Sleeveจัดทำเป็นมาตรฐานด้วยเช่นกัน

ข้อมูลบริษัท

Nabeya Bi-tech Kaisha (NBK) Nabeya Bi-tech Kaisha (NBK)
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

เครื่องมือกล, เครื่องมืออุตสาหกรรม, เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการบริโภค เป็นต้น

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP