รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Jaw Coupling

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

Nabeya Bi-tech Kaisha (NBK) Nabeya Bi-tech Kaisha (NBK)
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ลูกค้าหลัก

เครื่องมือกล, เครื่องมืออุตสาหกรรม, เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการบริโภค เป็นต้น

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP