บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Trident Pack and Engineering Co., Ltd.) (191551)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Trident Pack and Engineering Co., Ltd.)

บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Trident Pack and Engineering Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Trident Pack and Engineering Co., Ltd.) มีความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบ และการจัดการสายพานการผลิตแบบทั้งกระบวนการ ที่ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเดียว Single Point of Contact ตั้งแต่แบบตั้งต้นจนถึงเริ่มสายพานการผลิต

งานที่เราทำมีดังต่อไปนี้
-เลือกเครื่องมือเครื่องจักรกำหนดรูปแบบ
-เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและกำหนดรูปแบบ
-ออกแบบขนาดห้องและสายพานการผลิตแบบสองมิติ และสามมิติ
-เลือกรูปแบบของขนาดซองและแผงยา
-บริหารจัดการผู้รับเหมาอื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านทางการประชุมแบบติดตามแผนงานบริหารการจัดการ FAT (Factory Acceptance Test)
-เอกสาร IQ และ OQ
-ทดสอบอุปกรณ์และสายพานการผลิต
-บริหารจัดการเริ่มสายพานการผลิตและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงสายพานที่ซึ่งผลิตจากโรงงานของเราเอง เราสามารถทำการทดลองการทำงานของสายพานการผลิตได้ยาวถึง 35 เมตรที่โรงงานของเรา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Trident Pack and Engineering Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Trident Pack and Engineering Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10560

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

261/18-20 Moo 2, Pranweete Rd., Bangpreang, Bangbo

TEL

FAX

+66-2708-4857

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Trident Pack and Engineering Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP