รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

UI-27

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • UI-27 UI-27
    • แคตตาล็อก

    UI-27 will respond for the needs of all people. We have aggregated the technology required for the portable flaw detector. UI-27 is a multi-use flaw detector that can respond to B-scan, manual inspection, automated inspection and special applications.

ข้อมูลบริษัท

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP