Screw Press สำหรับแยกน้ำออกจากตะกอน แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Screw Press สำหรับแยกน้ำออกจากตะกอน

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Screw Press สำหรับแยกน้ำออกจากตะกอน Screw Press สำหรับแยกน้ำออกจากตะกอน
    • แคตตาล็อก

    เครื่องแยกน้ำ นั้นมีโครงสร้างที่เรียบง่ายมาก การชำรุดน้อย และ ง่ายต่อการดูแลรักษา นอกจากนั้น ยังใช้สารรวมตะกอน (โมเลกุลขนาดใหญ่) และ สารช่วยสร้างตะกอน (Polyferric Sulphate) ทำให้สามารถแยกน้ำ และ รวมตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลบริษัท

Crea-E Co.,Ltd. Crea-E Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP