ระบบปั่นไฟจากกากอุตสาหกรรม เครื่องปั่นไฟด้วยการกลายเป็นไอและกลั่นแห้งขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ระบบปั่นไฟจากกากอุตสาหกรรม เครื่องปั่นไฟด้วยการกลายเป็นไอและกลั่นแห้งขนาดเล็ก

ระบบปั่นไฟจากกากอุตสาหกรรม เครื่องปั่นไฟด้วยการกลายเป็นไอและกลั่นแห้งขนาดเล็ก

สามารถสร้างไฟฟ้าได้จากเศษอาหาร, ปฏิกูลจากการปศุสัตว์หรือกากโคลน!!

การปั่นไฟฟ้าด้วยการทำให้ขยะเผาได้หรือไบโอแมสจำพวกไม้กลายเป็นไอแล้วนำพลังงานดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.kinsei-s.co.jp/products/products11.php

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม  ธุรกิจไฟฟ้า・ธุรกิจก๊าซ・ธุรกิจประปา 

ข้อมูลบริษัท

KINSEI SANGYO CO., LTD. KINSEI SANGYO CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【คุณสมบัติพิเศษ】
○ เปลี่ยนพลังงานจากสิ่งปฏิกูลเป็นพลังงานไฟฟ้า
○ เหมาะสำหรับโรงงานอาหารหรือโรงงานเคมีในการใช้เป็นระบบประหยัดพลังงาน
○ ควบคุมการปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลดการปล่อยCO2

● รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

ตัวอย่างการนำไปใช้

※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

แคตตาล็อก

ระบบปั่นไฟจากกากอุตสาหกรรม เครื่องปั่นไฟด้วยการกลายเป็นไอและกลั่นแห้งขนาดเล็ก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP