น้ำมันถ่ายเทความร้อนcatalog แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

น้ำมันถ่ายเทความร้อนcatalog

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • น้ำมันถ่ายเทความร้อน『NeoSK-OIL1400』 น้ำมันถ่ายเทความร้อน『NeoSK-OIL1400』
  • แคตตาล็อก

  『NeoSK-OIL1400』มีจุดเดือดสูงถึง 391℃ เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนที่ประกอบขึ้นให้ทนต่อความร้อนสูงสุดได้ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้ถึงอุณหภูมิที่ใช้สูงสุดภายใต้ความดันปกติ เป็นหนึ่งในน้ำมันถ่ายเทความร้อนที่ได้รับความนิยมใช้เป็นจำนวนมาก

 • น้ำมันถ่ายเทความร้อน『NeoSK-OIL360』 น้ำมันถ่ายเทความร้อน『NeoSK-OIL360』
  • แคตตาล็อก

  『NeoSK-OIL360』เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนที่ประกอบขึ้นให้ทนต่อความร้อนสูงสุดได้ดีเยี่ยม สามารถใช้ได้ถึงอุณหภูมิที่ใช้สูงสุดภายใต้ความดันปกติเกิดตะกอนน้อยมาก

 • น้ำมันถ่ายเทความร้อน『NeoSK-SALT』 น้ำมันถ่ายเทความร้อน『NeoSK-SALT』
  • แคตตาล็อก

  『NeoSK- SALT』ทั่วไปเรียกกันว่า เกลือหลอมละลาย เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดอนินทรีย์ของวัตถุที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งมักใช้สำหรับกำจัดความร้อนของปฏิกิริยาคายความร้อนที่อุณหภูมิสูง และ เก็บสะสมพลังงานความร้อน เป็นต้น

 • น้ำมันถ่ายเทความร้อน『DOWTHERM A』 น้ำมันถ่ายเทความร้อน『DOWTHERM A』
  • แคตตาล็อก

  『DOWTHERM A』เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนที่มีประวัติยาวนานที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1932 เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนที่ใช้ในลักษณะเป็นของเหลว หรือ สถานะเป็นก๊าซ ทนความร้อนดีเยี่ยม สามารถใช้ในพื้นที่อุณหภูมิสูงถึง 400℃ มี Diphenyl และ Diphenyl oxide เป็นส่วนผสมหลัก

ข้อมูลบริษัท

Soken Tecnix Co., Ltd. Soken Tecnix Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP