รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Soken Tecnix Co., Ltd.

Soken Tecnix Co., Ltd.

เนื้อหาของกิจการ

1. วางแผน, ออกแบบ, จัดซื้อจัดหา, ก่อสร้าง โรงงานเคมี
2. ตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์, บำรุงรักษา, ปรับปรุงอุปกรณ์ และ ก่อสร้างซ่อมแซม
3. ออกแบบ, ผลิต, จำหน่าย น้ำมันให้ความร้อน(Hot Oil), เครื่องกำเนิดน้ำมันร้อน (Hot oil heater)
4. สร้าง, จำหน่ายอุปกรณ์ผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมเคมี และผลิต, จำหน่าย อุปกรณ์, ชิ้นส่วนนั้น ๆ
5. พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวข้อทุกข้อข้างต้น และ ให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Soken Tecnix Co., Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของSoken Tecnix Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของSoken Tecnix Co., Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

1718531

พื้นที่/ประเทศ

Tokyo, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

3-29-5, Takada, Toshima-ku

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.soken-tecnix.co.jp/english/index.html

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Soken Tecnix Co., Ltd.

ที่อยู่

3-29-5, Takada, Toshima-ku, Tokyo Japan 171-8531

URL

http://www.soken-tecnix.co.jp/english/index.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Soken Tecnix Co., Ltd. ได้

PAGE TOP