เครื่องจักรผลิตขนม ขนมปัง แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร “เครื่องนวดโดยให้ความร้อน(ไอน้ำ)” ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องจักรผลิตขนม ขนมปัง แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร “เครื่องนวดโดยให้ความร้อน(ไอน้ำ)”

เครื่องจักรผลิตขนม ขนมปัง แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร “เครื่องนวดโดยให้ความร้อน(ไอน้ำ)”

ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องนวดแบบให้ความร้อนSANr・AQของโรงงานSHINAGAWAที่เน้นในเรื่อง “ผสม”

“รายการสินค้าและจุดเด่น”
○ หม้อต้มด้วยไอน้ำ (Steam Jackedted Kettle) [KSII Series/SRB Series/S Series]
→ด้วยความสามารถส่งถ่ายความร้อนในระดับสูงที่ไอน้ำมีอยู่ ทำให้เวลาที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิเวลาให้ความร้อนเพื่อทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
→เมื่อเทียบกับหม้อแบบใช้แก๊สแล้ว จะมีความร้อนที่ปล่อยเข้าห้องน้อย จึงให้ผลดีในเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย
○ หม้อต้มด้วยไอน้ำแรงดันสูง [SRBH Series]
→หม้อต้มด้วยไอน้ำโครงสร้างเฉพาะตัวของโรงงานSHINAGAWA
→สามารถใช้ผัดอย่างง่ายได้
→เนื่องจากก่อให้เกิดการเดือดขึ้นทั่วทั้งภาชนะ ดังนั้นในกรณีของผลิตภัณฑ์ของต้ม แม้ไม่มีเครื่องนวดก็ไม่ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมออันเนื่องมาจากความร้อนกระจายตัวไม่เท่ากัน

●ในส่วนรายละเอียด ขอให้สอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://qqqshinagawa.co.jp/en/

ธุรกิจเป้าหมาย

อาหาร・เครื่องดื่ม 

ข้อมูลบริษัท

SHINAGAWA MACHINERY WORK Co., Ltd. SHINAGAWA MACHINERY WORK Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

“เครื่องนวดโดยให้ความร้อน” ใช้ใบพัดนวดเฉพาะตัวของSHINAGAWAเช่น ใบพัดแบบhook scraper หรือใบพัดรูปตัวS เป็นต้น
เลือกเครื่องนวดที่มีอยู่2ชนิด(แบบหมุนQและแบบหมุนr)ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้มากขึ้น
อีกทั้งเรายังมีรายการหม้อต้มที่มีปริมาตรสูงสุดถึง500Lอีกด้วย
เราสามารถจัดทำหม้อต้มขนาดตรงตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ให้ได้

“จุดเด่น”
○ นำเสนอเครื่องนวดให้ตรงตามวัตถุประสงค์
○ เสนอใบพัดที่เข้ากับตัวสินค้า
○ รายการหม้อต้มที่มีอยู่หลากหลาย
○ รายการสินค้าหลากหลายที่ตรงกับปริมาณการผลิต

●ในส่วนรายละเอียด ขอให้สอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

●ในส่วนรายละเอียด ขอให้สอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้

แคตตาล็อก

SHINAGAWA's Blending Cooker

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP