ดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของSHINAGAWA MACHINERY WORK Co., Ltd.

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของSHINAGAWA MACHINERY WORK Co., Ltd.

ไม่ปรารถนาทรัพย์เพื่อตนเอง ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบเพื่อลูกค้า

เนื้อหาของกิจการ

1) ผลิตจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องจักรผลิตขนม เครื่องจักรอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงโรงงาน 2) ง...

ผลิตภัณฑ์และบริการ

PAGE TOP