SHINAGAWA KNEADER SERIES แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

SHINAGAWA KNEADER SERIES

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องจักรผลิตขนม ขนมปัง แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร “kneader” เครื่องจักรผลิตขนม ขนมปัง แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร “kneader”
    • แคตตาล็อก

    “รายการสินค้า และจุดเด่น” ○ S Kneader(S Kneaderแบบสุญญากาศ) [NS Series] →เครื่องนวดนีดเดอร์แบบแนวขวางที่เหมาะสำหรับผลิตในปริมาณมาก →มีลักษณะเป็นภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ในแนวขวาง ดังนั้นแม้วัตถุดิบสำหรับนวดจะมีปริมาตรมากแต่ก็สามารถคงระดับความสูงให้ต่ำไว้ได้ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น ในเรื่องการป้อน การนำออกมา →เป็นเครื่องนวดนีดเดอร์ที่มีโครงสร้างภายในภาชนะบรรจุที่เรียบง่าย ทำให้มีประสิทธิภาพการล้างทำความสะอาดสูง ○ เครื่องนวดนีดเดอร์ทรงกลม(เครื่องนวดนีดเดอร์ทรงกลมแบบสุญญากาศ) [NQ Series] →ผลจากการกวนที่เคลื่อนไหวขึ้นลงและการลื่นไหลที่เป็นธรรมชาติอันเนื่องมาจากรูปทรงภาชนะ ทำให้นวดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความไม่สม่ำเสมอ →เนื่องจากเป็นภาชนะทรงครึ่งวงกลม ผลิตภัณฑ์จึงมารวมอยู่ตรงกลางตามธรรมชาติยังผลให้การกวนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น →แม้ในเวลานำงานออกมา ตัวงานจะเกิดแผ่กว้างออกแนวขวางได้ยาก จึงทำให้ปฏิบัติงานได้โดยง่าย ○ เครื่องนวดนีดเดอร์แกนเฉียงทรงกลม[QSN Series] →เครื่องนวดนี้ช่วยประหยัดเนื้อดีได้อย่างดีเลิศ สามารถผสม คน และกระจายตัวได้รวดเร็ว →ออกแบบโดยวางตำแหน่งมอเตอร์ไว้ด้านบนจึงใช้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ →ผลจากการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในหม้อทรงครึ่งวงกลมกอปรกับความเคลื่อนไหวของเครื่องนวดแกนเฉียงได้ส่งผลเป็นทวีคูณให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะเหนียวมีความสม่ำเสมอ ไม่ไหม้ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอ ●ในส่วนรายละเอียด ขอให้สอบถามหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้

ข้อมูลบริษัท

SHINAGAWA MACHINERY WORK Co., Ltd. SHINAGAWA MACHINERY WORK Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP