CRK Bond 『S-203』 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CRK Bond 『S-203』

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • CRK Bond 『S-203』 CRK Bond 『S-203』
    • แคตตาล็อก

    CRK Bond S-203เป็นกาวประเภทยางผสมพิเศษ ต่างจากกาวประเภทยางผสมที่เคยมีมา ชนิดนี้มีแรงติดแน่นในช่วงแรก เปียกทั่วกำลังดี สามารถติดด้านหนึ่งได้ขึ้นอยู่กับวัสดุ สำหรับการติดวัสดุใช้ผนึกในงานโยธาได้ดี และมีแรงยึด ※ รายละเอียดสามารถสอบถามหรือดาวน์โหลดจากแคตตาล็อกได้

ข้อมูลบริษัท

CRK Co.,Ltd. CRK Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP