เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ํามันระบบหล่อลื่นน้ํา แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ํามันระบบหล่อลื่นน้ํา

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันระบบหล่อลื่นน้ำ เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันระบบหล่อลื่นน้ำ
    • แคตตาล็อก

    เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันระบบหล่อลื่นน้ำตั้งแต่ได้นําเสนอระบบอัดอากาศนี้เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อปี1982 ก็ตอบรับเรื่องประสิทธิภาพการลดพลังงานอย่างมั่นคง เพื่อกําจัดน้ำมันที่ไม่จําเป็นทั้งหมด จึงได้กําจัดน้ำมันที่ปล่อยออกมาซึ่งถือเป็นการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากไส้กรองน้ํามันแต่ละชนิดและถือเป็นของเสียในการผลิต นอกจากนี้ยังมีอัตราการทํางานสูงที่สุดด้วยการใช้น้ําเป็นตัวกลางหล่อลื่นในระบบอัดอากาศเฉพาะ

ข้อมูลบริษัท

MITSUI SEIKI (THAILAND) CO., LTD. MITSUI SEIKI (THAILAND) CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP