ดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของFTS., Ltd เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิต เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตอี่นๆ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของFTS., Ltd

จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ ตรวจหา ตรวจสอบทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือสำหรับสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค อาทิ ทางรถไฟ ถนน สะพาน เป็นต้น

เนื้อหาของกิจการ

"เกี่ยวกับอุโมงค์" ออกแบบ พัฒนา ผลิตและจำหน่ายเครื่องพ่นแบบมีerector "เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ" ...

เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิต เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตอี่นๆ

PAGE TOP