เครื่องทดสอบการซึมผ่าน “Permea-TORR” ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องทดสอบการซึมผ่าน “Permea-TORR”

เครื่องทดสอบการซึมผ่าน “Permea-TORR”

สามารถวัดแบบไม่ทำลายความสามารถในการซึมผ่านของคอนกรีตชั้นผิวหน้าได้ 100 %ได้อย่างง่ายดาย

◆◇◆ถ้าเป็น FTS รองรับการซ่อมแซม, การสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในประเทศ◆◇◆

ประสิทธิภาพของคอนกรีต จะเปลี่ยนไปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการผสมของคอนกรีต, วิธีการเทคอนกรีต,ชนิดของแบบหล่อ, วิธีการบ่ม ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตชั้นผิวหน้า (ระยะหุ้มของคอนกรีต Concrete Cover) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะคิดคำนึงถึงประสิทธิภาพความทนทาน
ตามมาตรฐานสวิส SIA 262:2003ระบุว่า “การไม่ซึมผ่านของระยะหุ้มของคอนกรีต ต้องได้รับการเช็คด้วยการทดสอบคุณสมบัติการซึมผ่านด้วยแกนที่นำมาจากโครงสร้าง หรือบนโครงสร้าง “
Permea-TORR สามารถวัดแบบไม่ทำลายประสิทธิภาพการซึมผ่านของคอนกรีตชั้นผิวหน้าได้ 100 %ได้อย่างง่ายดายมาก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fts-web.jp/

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม 

ข้อมูลบริษัท

FTS., Ltd FTS., Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【จุดเด่น】
■ เซลล์นับจำนวน 2 เซลล์ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้ยาก
■ เป็นการวัดที่ไม่ทิ้งร่องรอย เป็นระบบไม่ทำลายอย่างสมบูรณ์
■ สามารถทดสอบซ้ำได้, มีความสามารถในการทดสอบซ้ำสูง (สามารถวัดในจุดเดิมได้)
■ มีความเกี่ยวพันกับกฎหมาย Cembureau สูงมาก สามารถใช้ในหน้างาน และห้องปฏิบัติการ หรือทั้งสองอย่าง
■ ใช้งานง่าย เป็นระบบ Touch Panel

ตัวอย่างการนำไปใช้

การตรวจสอบคุณภาพของระยะหุ้มของคอนกรีต

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP