เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม “FTS-Roll Tester1” ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม “FTS-Roll Tester1”

เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม “FTS-Roll Tester1”

■ไม่ว่าใครก็สามารถตรวจวัดได้อย่างง่ายดาย ■เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม

◆◇◆สามารถรองรับการทดลองตัวอย่าง และให้ยืมเครื่องสาธิต◆◇◆

FTS-Roll Tester1เป็น“เครื่องทดสอบความแข็งของม้วนกระดาษและฟิล์ม” โดยใช้วิธีประเมินระดับการกระดอนกลับ (Rebound degree method)
ที่ผ่านมา เรามักจะพึ่งประสาทสัมผัสของพนักงานตรวจสอบเป็นส่วนใหญ่ด้วย “วิธีใช้เสียงเคาะ” (วิธีเคาะพื้นผิวม้วนและฟังเสียงนั้นด้วยหู) ทำให้ไม่สามารถควบคุมค่าตัวเลข (ปริมาณที่กำหนด)คุณภาพได้
FTS-Roll Tester1 สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย แม้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการวัด และได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ผลการตรวจสอบ เป็นค่าตัวเลขด้วยหลักการเฉพาะที่บริษัทฯ คิดค้นขึ้นเอง ช่วยในการควบคุมคุณภาพได้เป็นอย่างดี

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fts-web.jp/

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม 

ข้อมูลบริษัท

FTS., Ltd FTS., Ltd

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【จุดเด่น】
● สามารถเลือกImpact deviceได้2 ชนิด จากขนาดของม้วนกระดาษ และฟิล์ม เป็นต้น
● เนื่องจากผลการวัดเป็นค่าตัวเลข ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย ไม่ก่อให้เกิดผลต่างส่วนบุคคลกับผลการวัด
● ข้อมูลการวัด ปรากฏที่หน้าจอแบบ Real Time เป็นข้อมูลตัวเลข หรือ กราฟข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ทันที
● สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้สูงสุด20,000 จุด
● ข้อมูลที่เก็บบันทึกในตัวเครื่อง สามารถถ่ายโอนเข้าPC พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ได้
● การแสดงผล ติดBacklight ให้เห็นง่าย สามารถตรวจสอบหน้าจอแสดงผลแม้ในที่มืดได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

・ ควบคุมความสม่ำเสมอและความแข็งของการพัน (ม้วน)กระดาษ
・ ควบคุมความสม่ำเสมอและความแข็งของการพัน (ม้วน)ฟิล์ม
・ ตรวจสอบส่วนที่มีผลกับความร้อนของยาง ฯลฯ

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP